Skip to content

Informationer

KONTAKT

Oplevelsescenter Nyvang
Nyvang Allé 4
4300 Holbæk

nyvang@andelslandsbyen.dk

+45 5943 4030

Telefonen er åben mandag til torsdag fra 10-16, og fredag fra 10-13.

Nyvang Posten

 

–       ­fra frivillig til frivillig

Velkommen til Nyvang Posten, som udgives af Nyvangs Avislaug.

Vores opgave er at formidle bred information til alle frivillige, som arbejder herude i Nyvang, så alle er velorienterede om de aktiviteter, der udføres af både os frivillige og vores medarbejdere. Bemærk at artiklernes indhold ikke nødvendigvis svarer til Nyvangs officielle holdninger!

God fornøjelse med læsningen.

–       Nyvang Posten, vores projekt

 

Nyvang Posten udgives løbende her på  den nye hjemmeside og kan læses under menuen ”Frivillige”. Her vil være bred orientering om interne forhold, men på sigt vil også beskeder fra ledelsen indgå i posten. Forslag til indlæg, ideer af enhver art er velkomne: avis@frivillignyvang.dk

 

Postens artikler vil hver måned blive samlet og printet til et blad, som kommer til at hænge i dagligstuen.

Ordet er Frits’

En streg i regningen – eller to streger – eller flere.

Nu er vi i gang med det, som jeg ikke troede ville ske, nemlig at få en sæson nr. 2 med corona. Og endda med nye mutationer og endnu strengere restriktioner end sidste år.

I 2020 var der gode tilskud, gratis adgang, ingen udenlandsrejser og kun krav om sprit og begrænset antal personer, og det gav en masse besøgende.

 

I år er der tilføjet mundbind og coronapas, forsamlingsforbud og bøder til alle, hvis vi ikke overholder det. Og DET mærkes på aktiviteterne.

Undersøgelser har vist, at over 40% af adspurgte børnefamilier ikke har lyst til gå ud til oplevelser med krav om coronapas og mundbind – og i øvrigt heller ikke mange af os andre – så aktiviteterne stilner af.

 

Vi har desværre også måttet aflyse flere af vores store planlagte events, som trækker mange besøgende til: Swapmeet, Nyvang besættes, Liv i landsbyen etc., som er vigtige for Nyvangs eksistensgrundlag.

 

Arrangementet i sidste weekend Antik og Genbrug, som skulle være et stort arrangement, blev gennemført på ”lavblus”, fordi der ikke måtte være boder og heller ikke forsamles så mange mennesker. MEN vi gennemførte det alligevel i begrænset form, og det er med ”velberåd hu”, som man siger. For Nyvang blev det en slags generalprøve, hvor vi fik værdifulde erfaringer at trække på, når vi til næste år igen arrangerer alle de store events

 

Som direktør er det ikke festligt at være pålagt rollen som ”Mr. Suresen”, men alting har en ende – og i Nyvang er der to – for det første ender forsamlingsforbuddet sikkert her til sommer, og for det andet ender alle restriktioner (forhåbentlig også mundbind) til efteråret, så vi kan få en normal eftersæson og et par store festlige events med Høstmarked og Julemarked, hvor der bliver brug for mange frivillige.

 

Og Nyvang er faktisk i den heldige situation, at der – selvom der er en naturlig afgang i korpset af dygtige frivillige (jf. artiklen og aldersprofilen) – stadig kommer mange nye frivillige til, som vi skal tage rigtig godt imod. Det kan være svært at være ny i Nyvang, og derfor er det vigtig, at vi i laugene inddrager de nye og så at sige oplærer dem – ikke alene i det pågældende arbejdsområde, men også i de uskrevne regler og livet som frivillig i Nyvang.

 

Så alt i alt –  det lysner forude.   – Frits

__________________________________________________________________________________________________________

 

2. juni 2021.

Besøgstal dags dato

Vi har fra åbningen d. 22. april til 1. juni haft 2603 gæster.

 

2. juni 2021.

Oplevelsescenter NYVANG mangler 5-6 chauffører til golfbilerne

Forfatter: Henrik Starskov
Fotograf: Henrik Starskov/Jan-Ole Rasmussen/Per Herhold

Da NYVANG også gerne vil sørge godt for de besøgende, der er dårligt gående, vil vi her eftersøge, om der ikke blandt alle jer frivillige skulle være 5 til 6 personer, der kunne stå i beredskab som chauffører.

Man kan sagtens være tilknyttet et andet laug, og så kunne frigøres fra sine opgaver i det laug, som man arbejder i, når der blev kaldt efter en chauffør fra Billethuset.

Så tager man en eller et par køreture rundt på vejene i Andelslandsbyen, for derefter vende tilbage til lauget igen.

Man kan jo undervejs fortælle lidt om NYVANG til gæsten/gæsterne.

Hvis nogen har ovennævnte mulighed og interesse, kan man henvende sig til

Henrik Truesen5120 2539 eller på mail: htruesen@gmail.com , og blive skrevet op på chaufførlisten.

Det vil være en stor hjælp, hvis nogen har mulighed for at deltage på denne måde.

Det er et krav, at man har et gyldigt kørekort til personbil, og NYVANG har forsikring for både chauffør og passagerer.
Rådighedstiden kan aftales, men generelt vil behovet være 09,45 til 16,15 på alle åbningsdage.

2. juni 2021.

Magasinlauget hedder nu Håndværkerlauget

Forfatter: Carsten Andersen

 

Forandring fryder siger man, men i dette tilfælde er der nu mest af alt tale om praktisk foranstaltning, der siger lidt mere om laugets arbejde.

I mange år har Magasinlauget holdt til i bygningen, der bl.a. huser Nyvang Sygehus, men i år er lauget flyttet til hallen ved siden af damptromlerne, hvor de har fået nogle fine lokaler.

Magasinlauget havde bl.a. navn efter vores magasin, der findes på loftet henover forretningerne og sygehuset, men efter en kæmpe oprydning og registreringsopgave er effekterne nu helt og aldeles overdraget til Benjamin Lamberth, der udlejer diverse genstande til filmselskaber m.v.

Håndværkerlauget har været et meget travlt laug, der i de seneste år har stået for en stor del af indretning af nye lokaler, eks. hele ”Bygaden” med frisør, politistation m.v. og lauget har også indrettet en stor del af de andre forretninger, hvilket er gjort med nænsom hånd, så de passer til den tid, som vi gerne vil skildre.

Lauget bliver formentlig aldrig færdig med dets arbejde, idet der hele tiden dukker nye projekter op. Risikoen for at blive arbejdsløs er derfor stort set ikke eksisterende!

Skulle du have lyst til at deltage i arbejdet i Håndværkerlauget, så vil lauget meget gerne høre fra dig. Der mangler – håndværkere – i Håndværkerlauget.

 

2. juni 2021.

Søren Nord – ny mand i Nyvang

Forfatter: Annette Matthiesen
Fotograf: 

Søren er et nyt ansigt i Nyvang. Da der har været meget begrænset aktivitet i Nyvang gennem hele vinteren, er der nok mange, der ikke er stødt ind i Søren. Derfor er her en lille præsentation.

Søren er Anders, Nyvangs tekniske chefs, højre hånd. Han er uddannet tømrer/snedker og har derfor hænderne skruet godt på. Før Søren kom til Nyvang havde han sin daglige gang i Sportsbyen, men ligesom Anders søgte Søren nye udfordringer, og dem er der mange af i Nyvang. Primært drejes det sig om den daglig drift og at sørge for at alle installationer fungerer. I virkeligheden er der tale om en funktion, som er så mangeartet, at den kan være svær at beskrive.

Et par eksempler: Da Nyvangs frivillige skulle møde første dag i Nyvang for at gøre klar til åbningen, var der endnu ikke åbnet for vandet i Landsbygaden. Det blev der så, men bare ikke i den rigtige rækkefølge, så Søren måtte træde til. Alt blev klaret og fungere selvfølgelig nu, som det skal. Ligeledes var det planen, at en gruppe frivillige skulle arbejde på det nye ”apotek” ved siden af ”sygehuset”, men Covid19 satte en stopper på den slags aktiviteter. Her trådte bl.a. Søren til i tæt samarbejde med Anders og en gruppe elektrikere og vvs´ere. Vi kan alle finde Søren på terrænet på næsten alle dage.

2. juni 2021.

Her og der og alle vegne .. Sikkerhed i Nyvang

Forfatter: Karen Riishede
Fotograf: Karen Riishede/Janne Andersen

Her og der og alle vegne…og både og…

 Det kunne være en beskrivelse af det tekniske personale, men Nyvang har også et energisk brushoved, som alle kender, alle er afhængige af og som faktisk er en hybrid mellem frivillig og ansat!!

Gæt hvem?

Jeps – Henrik Munk Truesen

Sidste år interviewede jeg Henrik Munk Truesen i forbindelse med sikkerheden i Nyvang, men artiklen kom ikke i posten før coronalukningen. Siden er der kommet mange flere opgaver til, og derfor bringes den oprindelige tekst nederst i artiklen.

MEN først….

Der er ikke det, som Henrik ikke er involveret i – og heller ikke det,  han ikke har en frisk kommentar til ;-).  Henrik er både er ansat i 10 timer, fordi han er sikkerhedsrepræsentant – OG derudover bruger han de resterende 40 til 50 timer/ugentligt til at være formand for frivilliglauget og tage imod mange opringninger fra interesserede, være involveret i chaufførtjenesten, formand for keglebanen, udsende post og mails, optræde som julemand og – vigtigt – at køre madpakker til de frivillige, hvis der er behov for det. I det hele taget er det Henriks dagsorden, at alle frivillige føler sig vel tilpas og tingene glider.

En typisk Henrik-svar på spørgsmålet: er du frivillig eller ansat – er selvfølgelig ”ja, jeg er også selv i tvivl”.

Da nedenstående artikel blev skrevet, var Henrik meget optaget af arbejdsgruppen, som skulle formulere og definere den nye frivilligpolitik på Nyvang. Det arbejde er nu fuldendt og det indebærer, at alle frivillige nu er registreret i en frivilligportal, som ligger på hjemmesiden. Men er han ansvarlig for:

Sikkerheden i Nyvang – fra februar 2020

 Interview med Henrik Munk Truesen om forsikringsforhold i Nyvang

 Husmandsstedets køkkenloft males – men bare rolig – sikkerheden er i orden i Nyvang.

Henrik er, som nævnt i sidste Tidende, både arbejdsmiljørepræsentant og personalerepræsentant, og han står dermed for forsikringer, arbejdstilsyn og arbejdsskader samt de ansattes ve og vel, når de er på job her i Nyvang. Derfor opsøgte jeg Henrik for at høre lidt mere om arbejdssikkerheden i Nyvang.

 

Alle er dækket af arbejdsskadeforsikringen

Alle frivillige og personaler er dækket af en arbejdsskadeforsikring. Henrik tager sig som sikkerhedsrepræsentant af eventuelle skadesager, men dem har der heldigvis ikke være mange af i de forløbne år, fortæller Henrik.

 Ikke politimand

Henrik ”leger ikke politimand”, alt går stille og fredeligt til. Han påtaler naturligvis, hvis han på sin færden rundt i Nyvang støder på nogle uregelmæssigheder.  En gang årligt kommer arbejdstilsynet på besøg til en gennemgang af Nyvang, og her er der selvfølge særlig fokus på farligt arbejde som fx smede–, slagter- og savværks-arbejde. Eventuelle påtaler fra arbejdstilsynet sørger han for bliver rettet. Så smiley er fin J

Dispensation i åbningstiderne

Ellers fortæller Henrik, at tilsynet har stor forståelse for det særlige ved Nyvang, og han har søgt og fået permanente dispensationer fra arbejdsmiljøloven, så der kan arbejdes ”tidssvarende”, når der er åbent for publikum.

Anbefaler en fritids-/ulykkesforsikring

Så tilbage til køkkenloftet – de frivillige er forsikringsdækkede.

Men Henrik opfordrer alligevel alle frivillige til selv at tegne en ulykkesforsikring – ikke mindst fordi en del af os tilhører en aldersgruppe, hvor erstatningsbeløbene ikke er så høje ;-).

Og så er det ifølge sikkerhedsrepræsentanten Henrik altid en god ide: 

”–at lade være med at stå på en stige, hvis man ved, at man bliver svimmel af det… eller at løfte 20 kg, hvis man har dårlig ryg.”

Køkkenloftet blev flot, og det var jo ingen sag for et par friske pensionister…

2. juni 2021.

Hvor gamle er vi egentlig

Forfatter: Carsten Andersen
Fotograf: Annette Skamriis

Når man går rundt på Nyvang og møder en masse frivillige, så må det indrømmes, at mange er lidt grå i toppen, eller også er håret forsvundet med årene.

Det er jo livets gang, men selv om man er ovre den første ungdom, så kan man heldigvis være frisk og rørig, hvilket de frivillige på Nyvang er et godt eksempel på. Mon ikke deltagelsen i arbejdet på Nyvang er med til at holde os unge af sind? Det vælger forfatteren af denne artikel at tro på.

En opgørelse fra marts 2021 viser en aldersfordeling på 424 registrerede frivillige som følger:

 

  • 31 er født i 30érne (7 %)
  • 174 er født i 40érne (41%)
  • 153 er født i 50érne (36%)
  • 30 er født i 60érne (7%)
  • 20 er født i 70érne (5%)
  • 5 er født i 80érne (1%)
  • 11 er født i 90érne (2%)

Den opmærksomme læser vil ved gennemregning af procenterne se, at vi når 99% og ikke 100%, hvilket formentlig skyldes op- og nedrundinger af tallene.

Det er dejligt at se, at vi har så mange aktive frivillige, der fortsat har lyst til at deltage i arbejdet på Nyvang, men samtidig er det glædeligt, at der også er dukket yngre årgange op. Dem kan vi helt sikkert også godt bruge nogle flere af.

Lykken vil være, at vi har en løbende udskiftning af frivillige, så yngre kræfter kan slå til, når de ældre frivillige føler, at de har aftjent deres værnepligt.

Læs tidligere udgaver af Nyvang Posten

 

 

 

Gruppeaktiviteter

Foredrag

Mad & drikke

Skoletjenesten

Køb billet

Dagens program

Kommende arrangementer

I 2021 har Andelslandsbyen sæson fra den 22. april til den 22. oktober.

Fra d. 28. juni - 8. august, kl. 11-15

Rend og hop i sommerferien

14.-15. august – Kl. 10.00 - 16.00

Damp og nostalgi

15. august – Kl. 10.00-16.00

Veteranflyvedag

D. 11.-12. september, Kl. 10.00 - 16.00

Høstmarked

3. oktober 2021, kl.10-16

Swapmeet

D. 18.-22. oktober, Kl. 10.00 - 16.00

En dag uden mobil

X