Skip to content

Informationer

KONTAKT

Oplevelsescenter Nyvang
Nyvang Allé 4
4300 Holbæk

nyvang@andelslandsbyen.dk

+45 5943 4030

Telefonen er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 10-16, og fredag fra 10-13 (telefonen er lukket om onsdagen).

Frimenighedskirkerne (Kirke)

Valgmenighedsloven af 1868 gav mulighed for, at hvis minimum 50 folkekirkemedlemmer blev enige herom, kunne de oprette en fri menighed, vælge egen præst og bygge sin egen kirke indenfor rammerne af folkekirken. Fra 1883 blev det også tilladt at oprette frimenigheder, som stod helt uden for folkekirken og ikke var underlagt kirkeligt opsyn fra provst og biskop. Et stort antal valg- og frimenigheder blev oprettet i årtierne o. 1900 i landsognene. Udgifter til præst og kirke blev betalt af medlemmerne af valg- og frimenighederne.

Sct. Stefans kirken med tilhørende præstebolig blev opført i 1884 i Igelsø syd for Holbæk af Den Evangelisk-lutherske Frimenighed. Menighedens medlemmer byggede selv kirken i gule sten med skifertag og kobberbeklædt spir. Byggeudgifterne beløb sig til 5000 kr. Nyvang erhvervede kirken i 1996 og genopførte den i andelslandsbyen i 2007. Kirken fremstår med nye gule sten, da de originale ikke kunne genbruges. Interiøret i kirkerummet er med enkelte undtagelser det originale.

Andre bygninger

Apothekerne

Proprietærgårdene

Statshusmandsbrugene

Ambulanceflyene

Zoneredningsstationerne (redningsstation)

Vognmandsforretningerne

Gruppeaktiviteter

Foredrag

Mad & drikke

Skoletjenesten

Køb billet

Dagens program

Kommende arrangementer

I 2021 har Andelslandsbyen sæson fra den 22. april til den 22. oktober.

Lørdag d. 18., onsdag d. 22. og onsdag d. 29. juni 2022

Fra Skjern til Varnæs

Fra d. 25. juni - 7. august, kl. 11-15

Rend og hop i sommerferien

24. april - 4. december 2021 kl. 14

Gudstjenester i Skt. Stefanskirken

14. august – Kl. 10.00 - 16.00

Damp og nostalgi

D. 27. august 2022, kl. 11-15

Liv i Landsbyen

27.-28. august og 10.-11. september, kl. 10-16

Tærskning på husmandstedet

X